APZ.PL
kontakt@apz.pl (+48) 62 720 40 46

Zapytaj o współpracę

Jestem zainteresowany/a informacjami na temat możliwości uruchomienia poradni dietetycznej.

1. Imię i nazwisko
2. Wiek
3. Adres mail
4. Telefon kontaktowy
5. W jakich godzinach może się kontaktować z Państwem telefonicznie pracownik naszej firmy
6. Co po raz pierwszy zachęciło Pana/Panią do kontaktu z naszą firmą
7. Czy posiada Pan/i już informacje na temat naszego projektu?
8. Obecne wykształcenie w zakresie żywienia i dietetyki
9. Obecny status zatrudnienia
10. Jaki rodzaj zagadnień dietetycznych najbardziej interesuje
11. Gdzie planowane jest uruchomienie poradni?
12. W jakiej miejscowości planuje otwarcie gabinetu dietetycznego?
13. Czy prowadzono już wcześniej gabinet dietetyczny?
14. Czy posiadam przygotowanie praktyczne w zakresie dietetyki (min. 3-4 miesiące pracy z klientami)?
15. Jaka jest moja dyspozycyjność czasowa do pracy w dietetyce
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego w systemie franczyzowym, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Scroll to Top